Studio pom&dees is een eigenzinnig makers collectief onder de artistieke leiding van Pomme Willemse en Desi van Vliet. In hun projecten staan verbinding en de kracht van verbeelding centraal. 
Pomme en Desi werken vanuit een open houding en een verwonderde blik, altijd op zoek naar nieuwe verhalen en ontmoetingen. Hun gezamenlijke projecten zijn rijk aan energie en enthousiasme, waarbij ze kunstenaars uit diverse disciplines betrekken om een breed spectrum aan perspectieven en verhalen te vangen en te delen. Samen versterken ze de missie van ons kunstenaarscollectief om gemeenschappen te verbinden en sociaal engagement te bevorderen door middel van kunst.
De Kinderen van Amsterdam is hun eerste zelfstandige project"De Kinderen van Amsterdam" is een community art project waarin Amsterdamse kinderen samen met theater- en filmmakers een artistieke documentaire creëren over hun visie op de toekomst van hun stad. Door workshops en filosofie sessies, die ook onderdeel zijn van de documentaire, verkennen ze samen hoe de stad eruit zou zien als kinderen het voor het zeggen hadden. Met zeven kinderen in de hoofdrol, één uit elk stadsdeel, (en vele andere Amsterdamse kinderen) bieden we een intieme inkijk in hun wereld en geven we een stem aan een groep die vaak niet écht gehoord wordt. Dit project is een viering van diversiteit, veerkracht en de verbeeldingskracht van het kind, en nodigt het publiek uit om met een nieuwe, open en frisse blik naar de veranderende wereld om hen heen te kijken. Omdat wij geloven dat iedereen een beetje verbeeldingskracht kan gebruiken.
Back to Top